Conductor

Dirigent

line

Bart Moeyaert


Als de regen traag blijft vallen
en het licht wordt als aan zee,
sluit de ochtend naadloos
op de avond aan. Dat klinkt

als somberheid, maar niet
per se. Je hoeft niet alles
in mineur te zingen. Je doet
de dingen met je beste been

vooruit. Aan donker zit altijd
een kant die glanst zoals
de natte straat. Het heet ook
hondenweer voor iets.

Is het niet grappig dat je
je evenwicht verliest bij het
schudden van je vacht.
Je weet dat oefenen niet

bij het leven hoort. Alles is
altijd voor echt. Je moet
de straat op en verdrinken,
je borstzak brandend van

het kaartje voor een stoel
dicht bij de dirigent. Hij
wijst je met het tillen van zijn
handen op het belang van

het moment.

Conductor

line

Arno Bohlmeijer


When the rain keeps falling slowly
and light is growing as by the sea,
morning follows evening
seamlessly. That could be

a bleak thing, but not
necessarily. You don’t need to 
sing everything in low keys. Go on 
with your best leg

in front. All darkness
has a side that shines like
the wet street. It’s called
beastly weather for a reason.

Isn’t it weird that 
shaking your fur, makes you
lose balance.
You know that rehearsal is no

part of life. Everything is
always for real. You need
to get on the street and perish,
your breast pocket glowing with

the ticket for a seat
close to the conductor. He,
lifting his hands, will 
show you the interest of

the instant.