Lilies

Krinovi

line

Mak Dizdar


U polju i u gori bijeli krinovi procvali

Po polju i gori krin kao da nešto zbori
Po gori i dolu svaki krin
Kao da gori

I kada tiho između procvalih cvjetova
Zamišljen tako
Prolaziš

Možda kao i ja pomisliš na one koji su
Prije tebe ovuda tiho
Prolazili

Između procvalih bijelih cvjetova

Pitajući se isto tako kao i ti
Šta li su ovi bijeli
Krinovi

Da li su to nečiji klikovi
Ili
Krikovi

Znaci onih koji su nekada prolazili
I u bespućima ovim
Beznadno
Gazili

U potrazi za bijelim cvijećem

(1966)

Lilies

line

Emma Arsekin


In the field and in the forest, white lilies bloom

Across the field and forest, it is as if the lily is saying something
Across the mountain and valley each lily
Is as if it is burning

And when quietly between blossoming flowers
So deep in thought
You pass

Maybe like me you think of those who
Here before you quietly
Passed

Between blossoming white flowers

Wondering just like you
What are these white
Lilies

Are they someone’s clicks
Or
Shrieks

Signs of those who once passed
And in these wastelands
Hopelessly
Treaded

In search of white flowers

(1966)