Whispered

Tiše

line

František Halas


Kláskem hubeným je tělo tvé
z nějž zrno vypadlo a nevzlící
jak klásek hubený je tělo tvé

Přadenem z hedvábí je tělo tvé
toužením popsané do vrásky poslední
jak přadeno z hedvábí je tělo tvé

Spáleným nebem je tělo tvé
čivavě v tkáni smrtka sní
jak spálené nebe je tělo tvé

Přetiché je tělo tvé
jeho pláč zachvívá mými víčky
jak tiché je tělo tvé

Jistota

Vcházím do lásky a oslepen tápám klopýtaje o tmu minulou milostí tvojí zasažen Prohledám náhle a již vím není mi dáno zůstat v tomto ráji tolik jsem prahnul a přece sem nepatřím Míjím ač ničeho se nezříkám zahleděn v tvé oči vznešené půl smrt půl stín se vkradu tam

Whispered

line

Kathryn Dettmer


A thin stalk is your body
from which grain fell without sprouting
how like a thin stalk is your body

A skein of silk is your body
desire written on the tissues’s 
every last wrinkling
how like a skein of silk is your body

A burning sky is your body
furtively, a banshee with it, 
in the weaving
how like a burning sky is your body

The quiet is your body
its cry sets my eyelids trembling
how like the quiet is your body

Certitude

I enter into love and while blinded feel my way, stumbling into the dark past of your stricken mercies I ransack and, unexpectedly and already, I know it is not a given for me to stay in this paradise I have so longed and yet do not belong I pass though I renounce nothing while staring into your noble eyes there, I steal into half death half shadow