language, culture, translation

photo taken by Yan Zhang in Hangzhou, China